Aikido klub Beograd Aikido

Tendorju aikido

Kenđi Šimizu Sensei

Tendorju aikido je stil aikida baziran na velikim kružnim pokretima koji se izvode iz centra tela. Osnivač Tendorju aikida je Kenđi Šimizu, poslednji učideši (učenik) osnivača aikidoa Morihei Uešibe. Svoju školu je utemeljio sa ciljem da širi aikido onako kako ga je osnivač učio. Sensei Kenđi Šimizu već godinama podučava aikido širom sveta, a od 2002. godine redovno dolazi u Srbiju i drži seminare u okviru Tendorju Aikido Saveza Srbije.

Glavna prednost Tendorju aikida, u odnosu na druge stilove je, da napredak pored trenera direktno prati i sensei Kenđi Šimizu. Članovi klubova direktno dobijaju zvanja od sensei Šimizua i njihovo napredovanje nije samo pod nadzorom trenera, već i Tendo World Aikido organizacije, koja koordiniše rad i aktivnosti vezane za Tendorju aikido u svetu. Sve aikidoke imaju neprocenljivu mogućnost da u Tendorju aikidu uče tehniku direktno od sensei Šimizua, jer u aikidu nije moguće napredovati bez pravog i pouzdanog autoriteta.

Tendorju aikido je pristupačan svim uzrastima bez obzira na fizičku snagu i kondiciju. S obzirom da se u tehnikama koristi inercija napadača i nema primene sile, ovaj stil uspešno treniraju i žene svih uzrasta. U tehnikama vežbač se ne suprotstavlja direktno napadu protivnika, već se uklapa u kretanje napadača i kontroliše ga pomoću raznih poluga.